19 mars 18:00 till 24 mars 12:00

- Trunnagården, Orsa Skrivarvägen 1, 794 33 Orsa, Sverige

Inside Out

Kurs i ungdomssjälavård

Kursledare: Peter Magnusson och Karin Jonsson

En kurs som vänder sig till barn- och ungdomsledare, ungdomspastorer, pastorer, lärare, ja, alla som arbetar med ungdomar:Hur möter vi barn och ungdomars - ofta svåra - frågor?

När vi som arbetar med barn och ungdom förstår betydelsen av att arbeta relationsorienterat så uppstår snabbt ett behov för alla involverade att ha en beredskap att möta svåra frågor:

Hur kan jag förstå tillräckligt mycket för att första bemötandet blir rätt och hur kan jag hjälpa?

Hur kan jag medverka till tillväxt och helande även när det ser väldigt mörkt ut?

När behöver jag handledning och när behöver jag involvera någon med mer kompetens?

Hur pratar vi om svåra frågor med ungdomar och ser till att de inte blir tabu att tala om eller att de undviks?

Från en kristen utgångspunkt men samtidigt så att människor med olika bakgrund kan vara med, berör vi många svåra frågor för att utrusta dig som jobbar direkt med barn och ungdom och dig som har ansvar för arbete bland barn och unga.

Identitet och självbild, förändring av attityder och värderingar, övergrepp, självskadande, barn- och ungdomsskyddsfrågor och olika typer av sorg är bara några av alla områden som berörs, förutom att vi har praktiska workshops kring lyssnande och bemötande.

Peter Magnusson bor i Jönköping och har arbetatsomspeciallärare, kurator och inom Råslätts Församlingsgemenskap med ungdomar (varav många invandrare) och deras familjer, vidare med själavård, coachning m.m.Han jobbar främst med barn och ungdom som inte har kristen bakgrund.

Karin Jonsson arbetar numera som vice föreståndare på kursgården Örtagården utanför Uddevalla. Hon har även utbildat sig inom själavård och har mångårig erfarenhet av att arbeta bland barn i olika åldrar.Under ett antal år har hon arbetat med själavårdsteam inom Credo och Ungdomsoas i Sverige och även ett par år medverkat och delvis varit med i ledarteam för själavårdsteam på OM:s läger Teenstreet som arbetar med själavård och samtal.

Från 19 mars 18:00 till 24 mars 12:00 Spara i kalender

Trunnagården, Orsa Skrivarvägen 1, 794 33 Orsa, Sverige

Categories: Övrigt


2018-03-19 18:00:00
2018-03-24 12:00:00