Här är jag!

, i Martins blogg

Det är stort att få lyssna till en annan människas livsberättelse! Genom vårt uppdrag att motivera, utrusta och sända lärjungar får jag ofta förmånen att ställa frågor, lyssna och tillsammans med andra reflektera över Guds ledning och målet med livet som getts oss i förhållande till den värld som Gud fortsätter att älska. Det är vackert som en höstdag att se Guds hand över en människas liv över tid. Hur händelser och möten med andra i barndom och ungdomstid, eller senare, föder drömmar, sätter igång tankarna och ger riktning åt böner i stil med: Herre, här är jag! Vem är du? Hur passar jag in i din stora plan tillsammans med andra?

Som missionsrörelse är vi ibland med och sätter igång den här rörelsen i en människas liv. Andra gånger kommer vi in långt senare. Ibland 10, 20 eller 30 år in i en människas livsbön; Herre här är jag! I alla människor livsberättelser finns ett tydligt mönster. Gud talar över tid genom sitt ord och genom andra människor liv. Föräldrar, släktingar, församlingar, vänner, ja listan kan göras lång på människor i vår närhet som på olika sätt reflekterar Guds närvaro, nåd och sanning. Inte sällan finns det också smärta och tider av mörker med i berättelsen. Ibland orsakat av människor i vår närhet, ibland av till synes helt meningslösa händelser som kastar omkull själva livet. Vägen vidare är långt ifrån enkel eller självklar, men en sak är säker. Gud har förmågan att åter tända hoppet och ge näring åt nya drömmar.

I mina samtal om nästa steg och vägen vidare pekar jag ofta i riktning mot sammanhang där det finns människor som kanske aldrig någonsin sett skymten av världens ljus, Jesus. Det är sant att vår kallelse aldrig främst handlar om geografi. Kallelsen till lärjungaskap är NU och HÄR där vi befinner oss. MEN det går inte att läsa om Jesus, lärjungarna och den första rörelsen av människor i hans fotspår utan att se hur Jesus målmedvetet befinner sig i en uppsökande rörelse utåt… mot jordens yttersta gräns.

Därför ber vi frimodigt om flera lärjungar till förortsområden i Sverige och till folkgrupper i Mellanöstern, Nord Afrika, Central Asien och Sydost Asien!