Sök öppna dörrar!

, i Martins blogg

15 minusgrader här i Uppsala och gatlamporna gör sitt bästa för att skingra mörkret där ute. I samlingssalen är stämningen tät. Ett helt gäng från olika håll i Skandinavien sitter andaktsfullt och lyssnar till livsberättelser av flera personer från muslimsk bakgrund som idag känner Jesus. Deras livsresor är så annorlunda. Deras övertygelse så stark. De har mött Honom, har betalat höga pris för att följa Honom och gör så fortfarande i det nätverk av relationer som är deras.

Under ett par dagar har vi lyssnat till David Shenk som på sitt varma och personliga sätt har lett oss till en djupare förståelse av Islam och muslimer. Vi har fått en inblick i haditernas förhållande till koranen och deras roll i troende muslimers vardag. David betonar vänskap, respekt och förtroende som grund för vår relation till muslimer. – ”Låt oss undvika bygga högre murar och istället söka öppna dörrar i murarna”. På den grunden utmanas vi att dela de goda nyheterna om Jesus Messias. Att söka förstå en muslimsk världsbild och gudsbild för att kommunicera evangeliet i tid och otid. Budskapet är mer än ord och ska uttryckas i handling. Jag utmanas starkt av exempel på troende som arbetar för dialog och fösoning mellan kristina och muslimer mitt bland våld och oroshärdar på Balkan och Indonesien. Sök dialog som ett uttryck av Guds uppsökande och försonande kärlek. Börja med att dricka te tillsammans - det kan mycket väl få ringar på vattnet som uttrycker Guds rike...

/Martin