Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Martin

Jag skulle vilja dela 2 bibelställen som är väldigt viktiga för mig. Ja, på ett sätt är det 2 ställen som följt mig genom hela livet.

Matt 4:18-22 – När han vandrade utmed Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät, för de var fiskare. Han sade till dem: ”Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare”, och de lämnade genast sina nät och följde honom. När han gick vidare fick han se två andra bröder, Jakob, Sebedaios son, och hans bror Johannes, sitta tillsammans med sin far Sebedaios i båten och göra i ordning sina nät. Jesus kallade på dem, och genast lämnade de båten och sin far och följde honom.

Jag slås av hur Jesus såg dem. Först Petrus och Andreas och sen Jakob och Johannes. Det var ju precis så jag upplevde det när jag var 13 år och jag kände hur Jesus såg mig! Från den dagen var jag aldrig den samme igen; min resa tillsammans med Jesus hade börjat. Och i den här berättelsen ser vi hur lärjungarnas resa började.

Det andra stället sammanfattar resten av mitt liv och det pågående samtalet mellan Jesus och mig:

Joh 21:12-19 – Jesus sade till lärjungarna: ”Kom och ät.” Ingen av dem vågade fråga honom vem han var; de förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda.

Ännu en gång ser vi hur Jesus kom till lärjungarna, mitt i vardagen och umgicks med dem. Och så fortsätter han:

När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: ”Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör?” Simon svarade: ”Ja, herre, du vet att jag har dig kär.” Jesus sade: ”För mina lamm på bete.” Och han frågade honom för andra gången: ”Simon, Johannes son, älskar du mig?” Simon svarade: ”Ja, herre, du vet att jag har dig kär.” Jesus sade: ”Var en herde för mina får.” Och han frågade honom för tredje gången: ”Simon, Johannes son, har du mig kär?” Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: ”Har du mig kär?” och han svarade: ”Herre, du vet allt; du vet att jag har dig kär.” Jesus sade: ”För mina får på bete. Sannerligen, jag säger dig: när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal skall du sträcka ut dina armar och någon annan skall spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill.” (Så angav han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud.) Sedan sade han till honom: ”Följ mig!”

Vi är kallade att följa Honom, och börja en resa tillsammans med Honom. Och resan går upp och ner, fram och tillbaka och ibland känns det som att det bara är neråt eller bara bakåt... Men Jesus kallar oss ändå att följa Honom, och Han har lovat att vara med oss.

Vi har alla vår egen resa att göra. Jag har min, och du har din. Och så kommer Jesus och frågar nyckelfrågan: "älskar du mig?" och sen ger han oss en förnyad kallelse: "Var en herde för mina får".

Det är som att Jesus påmint mig om detta igen de senaste veckorna och månaderna: "Martin, älskar du mig?" och så en förnyad kallelse... "Var en herde för mina får". 

Vad säger Han till dig idag?

Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Sheraz

Apg 17:24-26 – Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand.  25Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som själv ger alla liv och anda och allt.  26Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta, och han har fastställt bestämda tider för dem och de gränser inom vilka de skall bo.

Gud som har skapat allt, är överallt. Hur kommer det sig att vi då vill stoppa in honom i en liten box och ha honom på ett särskilt ställe?

I Pakistan finns flera platser där människor menar att "här finns Gud!" - och folk vallfärdar till dessa platser med sina önskningar och drömmar. De vandrar långa vägar, cyklar långa vägar för att komma dit. Och de sätter allt sitt hopp till den gud de tror att de möter där.

Men Gud behöver inte vår hjälp. Överhuvudtaget.

Apg 7:48-49 – Den Högste bor dock inte i något som är byggt av människohand. Som profeten säger: Himlen är min tron, jorden min fotapall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig, säger Herren, var skulle min viloplats vara?

Över hela världen och i alla tider har människor velat bygga ett hus, ett tempel till Guds ära. Trots att Gud inte behöver ett hus att bo eller vila i! Är det fel? Vad säger Gud om det? Vilket typ av hus vill Gud se?

2 Kor 6:16 – Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo och vandra mitt ibland dem och vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.

Vi är Guds hus, Guds tempel! Han vill inte bara ha ett hus dit vi kan gå och besöka Honom en eller ett par gånger i veckan. Han vill bo i oss! Gud är alltid med oss.

Låt oss läsa Heb 3:6 – Kristus däremot var som son betrodd att råda över hans hus. Och hans hus är vi, så länge vi behåller den frimodighet och stolthet som vårt hopp ger oss. 

Kristus råder inte över oss (Guds tempel) och han bor inte i våra hjärtan om vi inte bjuder in honom först. 

1 Pet 2:5 – ...då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus.

Vi är del i Guds tempel och i Hans andliga husbygge! Vad innebär det att vi är levande stenar? Vi kan gå, se, tala, lyssna - vi är ju levande! Tänk vilken mäktig bild av Guds församling: vi är levande! Om vi inte är det, blir vi snart som döda statyer.

Låt oss be om nåden att få vara levande byggstenar i Guds hus!

Dagens Andakt Torsdag

Skriven av Victor

Jag var med på OM:s konferens "Mission på nya vägar" i Gnosjö för 2 år sen. Jag hade ett hjärta för mission redan innan konferensen, men jag har mest varit ute på korttidsteam.

Under den konferensen var OM:s internationella ledare Lawrence Tong på plats och en av kvällarna berättade han om projektet "Global Food Garden", ett växthusprojekt – och blev helt såld!

Jag ville ut i mission men ville ha nåt mer med mig i bagaget än bara mig själv, jag ville ha en utbildning med mig. Jag googlade på utbildningar inom jordbruk och hittade en i Järna. Efter mycket om och men kom jag in och har nu pluggat över ett år på utbildningen. Under en praktikperiod var jag i Jordanien och besökte ett av de här växthusen. De odlar på ställningar med mycket lite vattenåtgång och eftersom de odlar på höjden blir det också mycket platseffektivt. 

För några dagar sen kom jag hem från Turkiet där ytterligare ett växthusprojekt börjat byggas upp. En pastorsfamilj är ansvarig för projektet och tanken är att växthuset inte bara ska ge församlingen mat utan också ge en inkomst så att församlingen kan behålla sin pastor hela året och inte behöva skicka honom utomlands för att han ska jobba för att försörja sig. Det är så häftigt! 

För mig är det inte bara ett växthusprojekt, utan ett sätt att stötta församlingen. Det handlar inte bara om att odla grönsaker på ett effektivt sätt, utan också om att odla församling!

Den senaste resan till Turkiet har varit riktigt häftig. Varm, men väldigt häftig. Jag har varit så frustrerad många gånger att det tar så fruktansvärt lång tid med allting: hur kan det ta en hel dag att bara få tag på ett specifikt näringsämne?! Samtidigt blir jag ju minst frustrerad över att vara hemma i Sverige och bara leva Svensson-livet...!

Jag har en bibeltext som förföljt mig under så många år, och som blivit så levande för mig också under den senaste resan till Turkiet:

Kol 1:13-20 – (Gud) har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike, 14och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder.  15Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen,  16ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. 17Han finns före allting, och allting hålls samman i honom.  18Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste,  19ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom  20och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen.

Dagens Andakt Måndag

Skriven av Sheraz

I lördags hade vi områdesdag i området vi bor i. Vi stod med vårt kaffebord på torget och delade ut gratis litteratur och bibeldelar till folk.

Jag mötte några muslimer från Bangladesh och vi började prata. Jag erbjöd dem kaffe och samtalet kom snart att handla om relgion och vår tro. Jag erbjöd dem en Jesus-film på deras språk men först ville de inte ta emot den: "Den är nog inte för oss, vi är ju muslimer". Jag förklarade att det i Koranen står att tron inte blir fullkomlig förrän de tror på Isa - Jesus och att den här filmen handlar om honom. "Jag vill inte förstöra er tro utan styrka den". De blev väldligt glada när de hörde det och tog emot filmen. 

Be för dem (och för många andra vi mötte!) – må Gud vattna fröna och låta dem växa!

Dagens Andakt Torsdag

Skriven av Martin

I november 2015 var vår internationelle ledare Lawrence Tong i Sverige och talade på en konferens i Gnosjö. Han pratade om mission på nya sätt och presenterade vårt projekt Global Food Garden - ett sätt att odla grönsaker på ett mycket vatten- och kostnadseffektivt sätt. Visionen är att kunna använda det till att odla näringsriktig mat, som dessutom genererar en inkomst bland folk där vi också planterar församlingar. 

Med på den här konferensen var Viktor. Han upplevde hur Gud talade till honom mycket tydligt under helgen, och han bestämde sig för att utbilda sig till agronom för att kunna jobba med det här. Nu har han läst 1 år och är öppen för hur Gud kommer att leda honom i framtiden. Det ska bli så spännande att se vad Gud har för plan för honom!

Jag blev så inspirerad av att höra om Viktor. Gud talar till människor, och han kallar folk!

Joh 1:45-49 – Filippos träffade Natanael och sade till honom: ”Vi har funnit honom som det står om i Moses lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son, från Nasaret.”  46Natanael sade: ”Kan det komma något gott från Nasaret?” Filippos svarade: ”Följ med och se!”  47Jesus såg Natanael komma och sade om honom: ”Där är en sann israelit, en som är utan svek.”  48Natanael frågade: ”Hur kan du känna mig?” Jesus svarade: ”Innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet.”  49Natanael svarade: ”Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung.”

Den här dagen förvandlade Natanaels liv. Det som förändrade honom var att Jesus såg honom och talade in i hans liv.

Matt 9:9-13 – Jesus fortsatte därifrån, och då han såg en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset sade han till honom: ”Följ mig!” Och Matteus steg upp och följde honom.  10När Jesus sedan låg till bords i hans hus kom många tullindrivare och syndare dit och lade sig till bords tillsammans med honom och hans lärjungar.  11Fariseerna som såg det sade till lärjungarna: ”Hur kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare?”  12Han hörde det och sade: ”Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka.  13Gå och lär er vad som menas med orden: Barmhärtighet vill jag se och inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.”

Den här dagen förvandlade Matteus liv. Det som förändrade honom var att Jesus såg honom och talade in i hans liv.

Lukas 19:1-6 – Han kom in i Jeriko och gick genom staden.  2Där fanns en man som hette Sackaios, och han hade hand om tullen och han var rik.  3Han ville gärna se vem denne Jesus var men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten.  4Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där.  5När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sade: ”Skynda dig ner, Sackaios, i dag skall jag gästa ditt hem.” 6Sackaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje.

Den här dagen förvandlade Sackaios liv. Det som förändrade honom var att Jesus såg honom och talade in i hans liv.

Ser ni ett mönster? Jesus ser människor, och han talar in i människors liv. Må vi vara likadana!!

Vi vill ju se fler levande gemenskaper av efterföljare till Jesus, bland de minst nådda.